Security Checklist

در اینترنت، ایمن باشید.

چک لیستی برای افزایش امنیت و حریم خصوصی آنلاین شما.
لطفاً مواردی که مطالعه و تکمیل کردید را تیک بزنید.

احساس امنیت بیشتری می‌کنید؟

با بازنشر این چک لیست، به افزایش امنیت و حریم شخصی آنلاین کمک کنید

این چک لیست یک پروژه اپن‌سورساست.